Qui Vive: optimalisatie van uw financiële zaken voor rust en efficiëntie
Qui Vive

Qui Vive is een onafhankelijk bureau dat als intermediair fungeert tussen u en uw overige adviseurs, uw bancaire accountmanager en de belastingdienst. Op basis van gefundeerde actuele kennis op financieel en fiscaal gebied zorgt Qui Vive voor heldere kaders waardoor uw (financiële) administratie voldoet aan de geldende eisen en normen.
Ook stroomlijnt Qui Vive de communicatie tussen u en uw overige adviseurs, door namens u zorg te dragen voor een adequate informatieverstrekking. Hierdoor realiseert Qui Vive dat de verschillende partijen die bij uw (financiële) administratie zijn betrokken, beter en sneller in staat zijn om hun werk te doen. Op deze wijze wordt u een aantal zorgen uit handen genomen, waardoor u meer tijd heeft voor uw onderneming en uw privé-leven.